Mickaël Compagnon Managing partner, Mazars in Slovakia

Mickaël je zodpovedný za riadenie a rozvoj kancelárie v Bratislave od roku 2000. Je zodpovedný za koordináciu finančného auditu veľkých medzinárodných spoločnosti a stredne veľkých spoločností (lokálne, medzinárodné a francúzske štandardy). Taktiež je zaangažovaný do procesov due diligence a poradenských služieb.

Mickaël má dlhoročné skúsenosti v rôznych hospodárskych odvetviach, predovšetkým v oblasti finančníctva (bankovníctvo, lízing, špecializované finančníctvo), potravinárskeho priemyslu, distribúcie a cateringu.

Plus d’infos ?

Mickaël Compagnon Managing partner, Mazars in Slovakia

Profil LinkedIn